9. ročník Září 1982

9. Slavkovská pípa – sobota 4. září 1982

Na startovní listinu deváté Slavkovské pípy se zapsalo rekordních 162 běžců. Pro zkušené
organizátory to byl další oříšek, jak celou akci organizačně zvládnout. Proto rozhodli, že se
poběží v opačném směru. Start a první pivo bude před Hotelem, dále se poběží přes litavský
most po hrázi kolem Dvora Rybník do Křenovic na druhé pivo a přes obec Hrušky do
vážanské hospody na třetí pivo. Odtud kolem hřiště uličkou na polní cestu a zadem do cíle
před Hotel.
Hlavním důvodem změny trasy bylo početnou skupinu závodníků co nejvíce rozptýlit na hrázi
mimo hlavní silnici, odlehčit komisařům nápor a hlavně získat víc času na orazítkování tácků
za vypitá piva. Běh byl odstartován v 16 hodin, teploměr ukazoval příjemných 25 °C.
Vítězem se stal počtvrté v řadě za sebou Ivan Křivánek. Cenu za poslední místo – hodinky
z NDR – získal Vladimír Pavézka (Penza). Cenu za třetí místo od konce získaly Mac-kyho vinné
sklepy a získaly poukaz na 50 piv.
Cenu za nejlepší ženský výkon získala běžkyně z Prahy, která doběhla v časovém limitu 60
min. Speciální erotický pohár pro ženskou vítězku nechal vyrobit Mirek Drbal a spol. přímo
v keramičce v Kunštátu. Vítězka pak musela přede všemi z poháru vypít pivo.
Slavkovská pípa se stávala čím dál známější. Tato popularita s sebou však přinášela
i negativa. Na adresu organizátorů i účastníků se stále častěji ozývaly kritické hlasy. Na kritiku
ze strany výboru ČSTV v roce 1979 navázal na podzim roku 1982 článek otištěný v novinách:
SLAVKOVSKÁ PÍPA
Slavkov je slavné město. Po celém světě je znám jako Austerlitz, místo, kde v roce 1805
rozdrtil Napoleon své protivníky. O slávu se Slavkov dere i dnes. I když neslavnou. Už
podeváté uspořádal běh o „Slavkovskou pípu“. Běhává se rok co rok kolem 10 km, účastníků

přibývá, letos jich bylo přes 160. Vyrazí se od hospody, k hospodě se zase běží, neboť
v podmínkách běhu je, že každý běžec vypije po cestě nejméně tři piva; půllitry. Běhají
dospělí, mládež, dokonce i ženy, mezi běžci byl letos i mistr sportu. Běhá se samozřejmě
veřejně, veřejná je proto i slavkovská ostuda, protože není po světě město, které by
zorganizovalo závod, jehož smyslem je, aby do cíle doběhli opilci.
Ve Slavkově mají krásné muzeum. Rovnou v zámku. Měli by je rozšířit alespoň o jednu
místnost. A vystavovat v ní sportovní hloupost.
(jik
A tak se o Slavkovskou pípu a hlavně o její hlavní organizátory začala zajímat i StB. Její agenti
chtěli předložit startovací listiny. Byli překvapeni, že se Pípy účastní trampové až z Karlových
Varů. Ti si mimochodem dovezli bečku svého piva Karel IV., protože nechtěli pít „vyškovskou
břečku“.
Slavkovský team ve složení Laďa Průša, Luboš Bayer, Jaroslav Rychlík a Milan Dvořák nesl
název podle tohoto vynikajícího piva.
Tyto skutečnosti nevěstily nic dobrého. Projevilo se to hned další rok, kdy jubilejní desátá
Slavkovská pípa byla oficiálně zakázaná.