Registrace účastníků

běhu o Slavkovskou pípu v jubilejním 50. ročníku který se koná v sobotu 2. září 2023

Registrací se účastník zavazuje uhradit startovné ve výši 300 Kč na místě konání běhu a to nejpozději do 15:30 hodin!

Po 15:30 hodině bude nezaplacená registrace stornována!

! Pozor 50. ročník má technický limit 200 účastníků ! Registrace je uzavřena byl dosažen limit.

Nezoufejte 🙂

V místě konání akce bude ve 14:30 hodin ještě poslední možnost se zaregistrovat .