7. ročník Září 1980

7. Slavkovská pípa – sobota 6. září 1980

Před touto Pípou se vedly neustálé diskuze mezi zakládajícími a novými organizátory. Jednalo
se o sporný bod č. 6 zakládajících pravidel Pípy, kde se zakazuje startovat registrovaným
sportovcům ČSTV. Po dlouhých debatách a hádkách se nakonec přes tvrdý nesouhlas
­některých zakládajících členů bod č. 6 zrušil. A tím se otevřela cesta všem registrovaným
sportovcům i mistrům sportu. Tímto krokem se ale začala vytrácet původní myšlenka
zakladatelů, tedy recese, sranda a pobavení. Jak se bohužel v pozdějších letech ukázalo, byl
to také jeden z důvodů, proč byla Pípa zakázaná. Od tohoto ročníku se také Pípa pomalu
začala stávat bojem „plnokrevníků“ o umístění na bedně, někdy i na hraně fair play.
Toto rozhodnutí však v žádném případě neovlivnilo veterány a borce, kteří se pravidelně
těšili na setkání s kamarády i na každoroční startovní pivo. Jak se říká, „není nutné zvítězit,
ale zúčastnit se“. Pro ně bylo nejdůležitější užít si kopec srandy, dobře se pobavit a zasmát.
Start se uskutečnil tradičně v 16 hodin. Bylo oblačné počasí s příjemnou teplotou 23 °C. Trasa
měřila 11,4 km.
Běžel se klasický okruh. Po startu na zahrádce Hotelu se běželo do hospody ve Vážanech na
druhé pivo, přes Hrušky do Křenovic k „Póchlém“ na třetí pivo a kolem Dvora Rybník po hrázi
do cíle k Hotelu u nádraží.
Vítězem za jednotlivce se opět stal Ivan Křivánek. První místo v kategorii týmů ­získali EXIT ve
složení: Ivan Křivánek, Franta Koudelka, Jara Šolc a Jiří Mixa. Poslední místo obsadil tým
HOTEL U NÁDRAŽÍ ve složení Vladimír Pavézka (Penza), Jara Lekavý (Lekáč), Jiří Robeš (Feďa)
a Jarek Florián (Žola) a získal za svůj výkon cenu – putovní nočník.
Zajímavostí v této etapě bylo, že se na start postavil i herec brněnského divadla Husa na
provázku a kamarád hospodského Jirky Beneše, Martin Havelka. I přes drobný úraz doběhl
v limitu. Startovní listina a výsledky se bohužel nedochovaly.