6. ročník Září 1979

6. Slavkovská pípa – sobota 1. září 1979

Tato Pípa byla tak trochu netradiční, co se týká trasy a místa vypití třetího soutěžního piva.
V tomto roce se totiž opravoval most v Hruškách přes potok Rakovec, a z toho důvodu se
musela upravit i trasa běhu.
Startovní pivo bude klasicky na Hotelu, druhé pivo v hospodě ve Vážanech. Nepoběží se však
přes obec Hrušky, ale polní cestou přímo do ulice Široká v Křenovicích. Aby se běžci nemuseli
vracet k hospodě u Póchléch, komisaři rozhodli takto: třetí pivo bude čepovat obsluha přímo
ze sudu naloženého na autě Jeep Willis. Řidič Zdeněk Žaroský s personálem zaujmou předem
určené strategické místo u křížení ulic Široká a Václavská v Křenovicích. Odtud se poběží
přímo ke Slavkovu kolem Dvora Rybník a po hrázi Litavy do cíle k Hotelu. Tato mimořádná
trasa a hlavně „mobilní výčep“ pobavila a překvapila nejen samotné borce, ale také mnoho
diváků v Křenovicích. Start závodu se odehrál již tradičně v 16 hodin. Počasí bylo slunečné,
teplota 25 °C. Délka upravené tratě byla 10,2 km.
Je samozřejmostí, že po skončeném a vydařeném závodu proběhlo udělování cen a na
přeplněném Pózáku pak následovala zábava všeho druhu až do pozdních nočních hodin.
Startovní listina ani počet účastníků se bohužel nedochovaly. Vítězem se stal Ivan Křivánek
(čas neznámý).
Tato recesní a zábavná akce a hlavně počet startujících začala být trnem v oku některým
lidem… Důvodem mohla byla snad částečná konkurence atletům na stadionu nebo
nepochopení této zábavné akce výborem ČSTV. Nad dalšími ročníky Pípy se tak pomalu
začaly stahovat mraky, což dokládá doslovný přepis článku ze Zpravodaje čís. 11/79, který
vydávala Vzorná tělovýchovná jednota Slavoj Slavkov u Brna:
Ve Slavkově dne 12. 9. 1979
Předsedům oddílů a odborů
V minulém týdnu byl „uspořádán“ závod tzv. „Slavkovská pípa.“ Jde o akci, která podle
názoru výboru TJ nemá nic společného s provozováním sportu a tělesné výchovy, neboť
nepřispívá v žádném případě – tak jak zní ustanovení Stanov ČSTV – v hlavě první, článku 1 –

„svou činností k všestrannému rozvoji socialistického člověka a k upevňování a zlepšování
zdraví lidu…“
Z tohoto důvodu je výbor TJ tohoto názoru, že není vhodné, aby se této „akce“ zúčastňovali
též členové naší tělovýchovné ­organizace.
Výbor a předseda TJ