2. ročník Září 1975

2. Slavkovská pípa – sobota 6. září 1975

Druhá Slavkovská pípa se běžela opět první sobotu v měsíci září. Na její přípravu jsme měli
tentokrát dost času, a dali jsme si proto záležet, aby vše klaplo. Naše „pivní jury“ průběžně
zasedala a ladila podmínky.
Oproti loňskému běhu se změnilo několik věcí:
1. Zajistila se originální mosazná pípa jako putovní cena pro vítěze.
2. Mohou startovat muži i ženy, jednotlivci i týmy, nad 18 let.
3. Časový limit bude 1,5 hodiny, zapojí se tedy časoměřiči a zapisovatelé času.
4. První závodní pivo se vypije v klidu na Hotelu a společně se půjde k litavskému mostu na
start. Odtud se poběží do Vážan, kde se vypije druhé pivo, dále přes Hrušky do Křenovic
k „Póchlém“ na třetí pivo, cílem bude slavkovská hospoda Na Špitálce. Podmínka vypití tří piv
bude platit pro všechny následující ročníky.
5. V každé hospodě bude komisař, který zajistí včasné natočení piv a dohlédne na to, aby
běžci nepodváděli a vypili sklenici až do dna.
6. Zákaz startu registrovaným členům ČSTV. Startovat mohou pouze registrovaní šachisté
a hráči badmintonu.
7. Poprvé jednotná trička týmů.
8. Každý účastník složí startovné (náklady na soutěžní pivo).
Závod byl odstartován přesně v 16 hodin. Počasí nám přálo, bylo oblačno, teplota kolem 23
°C, na silnici byl minimální provoz.
Soupeřily celkem čtyři týmy, v závorce jsou časy jednotlivců:
1. Bonapart: Milan Šikuta (čas 55,5 min.), Luboš Šinkyřík (58,5), Tonda Jurásek (60,0),
Vladimír Pavézka (80,0)
2. Noční Orient Brno: Zdeněk Uhlíř (55,0), Franta Drbal (66,0), Mirek Drbal (71,0), Ivan
Formánek-Lemra (78,0)
3. Žgryndadlo: Milan Hrabinec-Mudáč (56,0) Tonda Nedorostek (64,0), Ventil (84,0)
4. Brendy Červinka: Eman Florián, Bertík Fiala, Jaromír Lekavý (všichni po limitu)
Pořadí jednotlivců:
1. Zdeněk Uhlíř
2. Milan Šikuta
3. Milan Hrabinec-Mudáč
Po ukončení závodu následovalo za všeobecného veselí vyhlášení vítězů a předávání cen.
Poté se pokračovalo ve volné zábavě až do pozdních hodin.
Tento běh měl velký ohlas, přišlo hodně diváků a příznivců. Byli pozváni i kamarádi
z trampské osady Poustevník a členové slavkovské hudební skupiny Exit. Ti měli svoje
zastoupení i mezi běžci.

Velké poděkování patří kamarádům a kamarádkám, kteří se na organizaci podíleli, hlavně
Luboši Šinkyříkovi, který věnoval hodně času výrobě pozvánek, placek a vtipných cen, a to
všechno na svoje náklady.
Tuto Pípu jsme si všichni opět náležitě užili.